logo

logo

2016. április 19., kedd

Fenntartható háztartási ismeretek epocha program a Göllner Mária Gimnázium 9. osztályai számára 2015 május 26-27-28-29

A projekt előzményei:
A GÖDÖLYE Szociális Szövetkezet (továbbiakban Szövetkezet) és a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium (továbbiakban Göllner Gimnázium) közös együttműködéseként létrejött projekt 2015. május 26-29. között valósult meg. A tervezési fázisban és az előkészületek során a két szervezet megfogalmazta közös céljaikat. A Göllner Gimnázium 2013. szeptember 1-jén nyitotta meg a kapuit. Az iskolaindítás szervezésekor – az azt megelőző 2 év során - már felmerültek olyan új tantárgyak bevezetésének lehetőségei, mint pl. Gazdasági ismeretek, Háztartástan, amelyek a hagyományos tanterv mellett és azt kiegészítve hozzájárulnak a középiskolás korosztály életkori igényéhez, hogy ne csak elméleti tantárgyakat tanuljanak. A középiskolai tantervek nem tartalmazzák a hétköznapi háztartásvezetéssel és a kertészkedéssel kapcsolatos alapkészségek fejlesztését. A Waldorf-iskolák kerettantervében 6-8. osztályig van kertművelés, a 9. osztályban mezőgazdasági gyakorlat, de az ezeket támogató szemléletváltásra, elméleti és gyakorlati beszélgetésekre nem minden iskolában és nem igazán jut idő. Iskolánk szeretett volna a diákok és a modern kor kihívásaihoz igazodva bevezetni egy háztartástan epochát, ezt megvalósítani és Jó gyakorlatként továbbadni más iskoláknak, Waldorf-iskoláknak a programot. A megvalósításban a Szövetkezet tudott segítséget nyújtani ezzel a pályázati lehetőséggel. A projektet együtt terveztük meg. A Szövetkezet Nagy Gábor személyében vállalta a pályázat megírását, szervezési kérdésekben való segítségnyújtást és a gazdasági háttér biztosítását. Az iskola részéről az együttgondolkodást, az együttműködés biztosítását, a pedagógiai összefogást és irányítást egy pedagógus, Demkó Marianna vállalta.

A projekt célja:
            A megfogalmazott célok között szerepelt a Waldorf-tantervben szereplő kertművelés gyakorlatának a folytatása és tapasztalati úton való továbbvitele, a természettel való kapcsolat tudatos fejlesztése, a nagyvárosi életben a természet és ember kapcsolatának erősítése, az iskola környezetének tudatos alakítása a diákok által. Ezen kívül a tanári munka környezettudatos készségeinek fejlesztése, az újpesti közösségbe való bekapcsolódás egyik lehetséges módja. Az alkalmilag kipróbálásra kerülő oktatási program végrehajtása tapasztalati alapot biztosít az iskola számára egy későbbi időszakban a tanterv szerves részét képező tantárgy bevezetésére. Céljaink között szerepelt szakcsoportokkal való együttműködés is, mivel a középiskolás korosztály igényli a minőségi szakmai háttérrel rendelkező felnőttekkel való találkozást, a velük való beszélgetéseken keresztül történő tanulást, illetve érdeklődésük, saját kamasz tapasztalataik szerteágazóak, akárcsak a háztartással kapcsolatos kérdések.

A projekt megvalósítása:
A háztartástan epocha 2015. május 26-án reggel indult 50 diák, 4 osztálykísérő és 4 szaktanár és 10 külsős szakértő tanár vagy szakember segítségével. A diákok kíváncsian várták ezt a 4 napot, hiszen ők voltak az elsők az iskolában, akik részt vehettek ezen az új foglalkozássorozaton.

            Az epocha minden reggel egy közös előadással kezdődött. A plenáris előadások, a film(ek) és a visszatekintések a médiateremben zajlottak. Az előadások és a tízórai szünet után idősávokra és csoportokra osztottuk be a tevékenységeket és a diákokat. A csoportokat a tanárok állították össze, figyelembe véve a pedagógiai és szociális szempontokat: 8 csoport alakult, egy csoportban 6-7diák dolgozott együtt. A csoportok forgószínpadszerűen forogtak a tevékenységek között.  Naponta 2 csoport mindig a főzéshez volt beosztva. Az ő feladatuk volt a napi közös ebéd elkészítése, tálalása. A többi csoport egy nap 2 különböző tevékenységen vesz részt. A munka jellege szerint a csoportok folytatták a másik csoport által elkezdett tevékenységeket.
            A Waldorf-iskola működésének egyik specifikussága, hogy a különböző projektek megvalósításáról a tanári kollégium tanárai együtt döntenek, miután rátekintenek az iskolában zajló tevékenységekre, javaslatokat tesznek, majd együtt fogadják el.  Az előkészítés során csatlakoztak más tantárgyakat tanító tanárok is a projektcsapathoz, az osztálykísérők felosztották egymás között a feladatokat: 2 osztálykísérő a családi költségvetés kiadási és bevételi oldalát vállalta, a másik 2 osztálykísérő a sütés-főzés, egészséges táplálkozás és tálalás feladatát vállalta el. A projektvezető segítségével megkerestük azokat a szervezeteket, szakembereket, akiket külsősként hívtunk be a projektre. Az epochát számos megbeszélés előzte meg, amelyeken az érintettek részt vettek együttesen vagy kisebb csoportokban, egyéni egyeztetéseken.
Az első napon történt a csoportok beosztása. Egy rövid felvezető előadást tartottak az osztálykísérők, majd egy filmrészletet néztek meg együtt a diákokkal, a Földről nagy távlatokból indulva, az apróbb részletekig. A cél a téma érzékenyítése volt. A filmrészlet megtekintése után a saját csoportjukban véleményt cseréltek, beszéltek a tanulságokról. A plenáris ülések témái a következők voltak:
május 26. Bevezetés, csoportbeosztások, Film – A Földünk; vitaindító anyag - osztálykísérők
május 27. Tudatos vásárlói magatartás - Andacs Noémi, TVE
május 28. Környezettudatos háztartás – Természetbarát lakóhely - dr. Balog Ágnes, Hajlék Bt.
május 29. Szelektív hulladékgazdálkodás - Szilágyi László

Az első előadásra a Tudatos Vásárlók Egyesületének egy munkatársát kértük fel, aki egy interaktív foglalkozás keretében foglalkozott a diákokkal. A második előadónk nagyon hitelesen tudta elmondani témáját a természetbarát lakóhelyről, hiszen családjával sikerült egy olyan otthont teremteniük, ahol folyamatosan meg tudják valósítani a természetes életmód körülményeit. Szilágyi László a Zuglói Önkormányzat környezetvédelmi szakembere a környezetszennyezés-szelektív hulladékgyűjtés témáját járta körbe filmekkel, fotókkal, statisztikával kiegészítve előadását kis és nagy távlatokban.

A reggeli előadások és a tízórai szünet után kezdődtek a csoportmunkák. Egy csoport egy nap 2 tevékenységben vett részt, kivéve a főzős csoportot, akik naponta megfőzték 60 főre a közös ebédet.
A csoport tevékenységek időbeosztása a következő volt:

május 26
május 27
május 28
május 29
1.      8:20-9:05
Bevezetés, csoportalkotás
Plenáris előadás

2.      9:10-10:00
Film
3.      tízórai szünet
4.      10:30-11:40
5.      1-2. csoport Konyha
3. Családi költségvetés – Bevétel
4.Madárbarát kert
5. Biodinamikus kertészet
6. Szelektív hulladékgazd.
7. Családi költségvetés – Kiadás
8. Spirál fűszerkert építés

3-4. csoport Konyha
1. Madárbarát kert
2. Családi költségvetés – Kiadás
5. Családi költségvetés – Bevétel
6. Spirál fűszerkert építés
7.Biodinamikus kertészet
8. Szelektív hulladékgazd.

5-6. csoport Konyha
1.Biodinamikus kertészet
2. Szelektív hulladékgazd.
3. Családi költségvetés – Kiadás
4. Spirál fűszerkert építés
7. Családi költségvetés – Bevétel
8. Madárbarát kert

7-8. csoport Konyha
1. Családi költségvetés – Bevétel
2. Spirál fűszerkert építés
3.Biodinamikus kertészet
4. Szelektív hulladékgazd.
5. Madárbarát kert
6. Családi költségvetés – Kiadás

6.      12:00-13:10
7.      1-2. csoport Konyha
3. Madárbarát kert
4. Családi költségvetés – Bevétel
5. Spirál fűszerkert építés
6. Biodinamikus kertészet
7. Szelektív hulladékgazd.
8. Családi költségvetés – Kiadás

3-4. csoport Konyha
1. Szelektív hulladékgazd.
2. Madárbarát kert
5. Családi költségvetés – Kiadás
6. Családi költségvetés – Bevétel
7. Spirál fűszerkert építés
8.      8. Biodinamikus kertészet
5-6. csoport Konyha
1. Spirál fűszerkert építés
2.Biodinamikus kertészet
3. Szelektív hulladékgazd.
4. Családi költségvetés – Kiadás
7. Madárbarát kert
8. Családi költségvetés – Bevétel
7-8. csoport Konyha
1. Családi költségvetés – Kiadás
2. Családi költségvetés – Bevétel
3. Spirál fűszerkert építés
4.Biodinamikus kertészet
5. Szelektív hulladékgazd.
6. Madárbarát kert
9.      13:10-13:40
közös ebéd


A csoportokban zajló munka:
1.      tevékenység: Konyha - Sütés, főzés, ételkészítés, tálalás
A konyhában és az étkezőben 2 tanár és a konyhában dolgozók vezetésével minden délelőtt indult a munka. A konyhai segítők vásároltak az előzetesen kitalált menü alapján, majd a konyhai tevékenységek és szabályok bemutatása után a tanárok szervezésével előkészítették és megfőzték az ebédet, tálaltak. Az előkészítés során foglalkoztak az egészséges táplálkozással is, tablót készítettek az aznapi alapanyagokról, az összetevők hatásairól illetve a bennük lévő vitaminokról.  Az étkezés előtt ezeket bemutatták, majd segítettek az ételek kiosztásában.

2.      tevékenység: Családi költségvetés – Bevétel
Ebben a csoportban egy tanárunk vezetésével a családi költségvetés bevételi oldalát, egy család havi/éves bevételi forrását tekintették át. Honnan származik egy család bevétele, milyen adókat kell fizetni a bevételek után, hogyan tud megélni egy család minimálbérből?

3.      tevékenység: Családi költségvetés - Kiadás
A családi költségvetés kiadási oldalával egy excel táblázat segítségével foglalkoztak a diákok ebben a csoportban. Egy minimálbérből gazdálkodó négy fős család egy havi bevételét, 236 660 ft-ot kellett beosztaniuk, úgy, hogy mindenre jusson. Aki ügyes volt, az még félre is tudott rakni belőle.
4.      tevékenység: Biodinamikus kertészet
Kertbejárással és egy kis elmélettel kezdődtek a csoportok munkái majd 2 kisebb csoportra osztva (3-4 fő/kiscsoport) végezték el a kerti munkákat, a vetést, ültetést, talajtakarást.  A munka része volt a szerszámok kiosztása és elrakása is. A feladatok meghatározásában a kertművelés adta spontaneitás mindig szerepet játszott, „azt csinálták, amire éppen szükség volt”. A kerti munkákat, szakember, László gazda vezette.
Az esőnap esetére kidolgozott B terv : Az étel „útja” lett volna, ám erre szerencsére nem volt szükség. Viszont a többféle tevékenység során sikerült legalább valamennyire belelátni abba a folyamatba, hogyan kerül a kertből a boltba, a konyhába, majd az étkező asztalra az ennivaló, mitől válik egészségesebbé, milyen sokféle munkafolyamat szükséges ahhoz, hogy jól lakhassunk.

5.      tevékenység: Madárbarát kert
A csoportok egymásra épülő munkát végeznek, sorrendben: flakonok eltakarítása, védendő részek kiemelése (pl. vadon növő magoncok), bambuszléc erősítés felszerelése, dísznád takarás felszerelése, gallykupacok behordása (rovarok, madarak, hüllők élőhelyét kialakítva).

Volt egy „B” terv is eső esetére: rajzolás goethei természet megfigyelés alapján (falevelek, madárrajzok). Eső szerencsére nem esett, de voltak olyan diákok, akik szerették volna kipróbálni ezt az egyesek számára új megfigyelési kísérletet, rajzolást. A munkát és a megfigyelést szakemberek irányításával végezték.

6.      tevékenység: Szelektív hulladékgyűjtés, gazdálkodás
A műhelyben egy tanárunk vezetésével a nyáron leszerelt lámpákat szerelték szét a diákok alkatrészekre. A diákok külön szedték a rezet, alumínium-, és fémrészeket illetve az elektromos hulladékot, amelyeket szétválogatás után vittek el a MÉH-be, szelektív feldolgozásra illetve a veszélyes hulladékot a legközelebbi gyűjtőhelyre.

7.      tevékenység: Spirál fűszerkert építése, kerti tó kiásása, elkészítése
Egy spirál alakú fűszerkert építése és beültetése volt a cél, amit 4 nap alatt sikerült megvalósítani. A kert kialakítását az alapoknál kezdték el, az alapok kiásásával, majd a fal felépítése után feltöltötték földdel és beültették növényekkel. A munkát szakemberek és tanáraik segítségével végezték el a diákok.

A csoportmunkák végeztével éhesen vonultak be a csoportok, tanáraik és a meghívott vezetők az étkezőbe, ahol a megterített asztal várta őket és együtt fogyasztották el az ebédet. Az ebéd alatt vidám hangulatban mesélték egymásnak a diákok az aznap történteket, a tanárok pedig meg tudták osztani munkatapasztalataikat, röviden lehetőség volt rátekinteni a csoportmunkákra, illetve előretekinteni a következő napra. Utolsó nap közös értékeléssel zártuk a projektet, ahol a csoportok szóban, majd egyénenként írásban is visszatekintettek a közös munkára.

Közvetlenül a háztartási epocha után, a következő héten vettek részt ugyanezek a 9. osztályos diákok a 10 napos mezőgazdasági gyakorlaton. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jó volt az időzítés. A háztartási epocha jól előkészítette a mezőgazdasági munkát, a diákok tömbösítve, több oldalról megközelítve hallottak, illetve élték át a háztartással kapcsolatos tevékenységeket, testközelből tapasztalták meg az egészséges táplálkozást, biogazdálkodást és természetes életmódot.
Eredmények, tanulságok:
A tervek szerint 2015. március-májusban havi 1 alkalommal a két osztálynak külön-külön valósítottuk volna meg a háztartástan epochát. A tervekhez képest változtatnunk kellett az időzítésen, több okból kifolyólag is.
A diákok órarendjét és epocharendjét figyelembe kellett venni, egyeztetni kellett az iskola egyéb programjaival. Ebből alakult ki az a változtatás, hogy szerencsésebb a két osztály életét összehangolva, a mezőgazdasági gyakorlat elé tenni egy blokkban a háztartási epochát. Az utólagos tapasztalatok azt mutatják, hogy jól döntöttünk, mert így jobban bele tudtak merülni a tevékenységekbe, egységesebb lett a program és szociálisan erősödött a két osztály tanulói között a kapcsolat.
Az iskola életét nem zavarta meg ez az új epocha, sőt más osztályok diákjai érdeklődve figyelték a kilencedikesek munkáját, munkájuk eredményeit. A csoportmunkák jól át voltak gondolva, a csoportbeosztások jól működtek. A tanárok jól együtt tudtak működni a szakemberekkel, az előkészítés jól sikerült. Az új epocha előkészítése többletmunkával járt, de a jövőben jól hasznosíthatóak a megélt tapasztalatok. A tanárok számára tanulságos volt 50 diák együtt mozgatása egy cél érdekében. A gyakorlati munkák vezetése az epocha gyakorlati jellege miatt nem volt túlságosan megterhelő.
A Szövetkezet megadta a lehetőséget arra, hogy a kereteken belül szabadon valósulhasson meg a pedagógiai munka, és az epocha elérte célját: a tanárok és a szakemberek a munka világát be tudta hozni a diákok életébe.
Az iskola szomszédságában lévő közösségi kert méltó szomszédjává vált a Mária kert. A kertben egyre több zöldség terem meg, gyümölcsfák és természetes környezet várja a diákokat, amikor kimennek a kertbe. A konyhában és az étkezőben otthonosabban mozognak a diákok, láthatóan többen használják a szelektív hulladékgyűjtőket az iskolában.

A projektet a diákok is nagyon sikeresnek tartották. Az idősebb diákok közül többen sóvárogva nézték a „legkisebbeket” és sajnálták, hogy nem lehettek részesei eddig egy ilyen epochának. Szeretnénk, ha a háztartási epocha megvalósulhatna a jövőben is a 9. osztályokban, az idei órarendet már igyekeztünk eszerint alakítani. Keressük a lehetőségeket az anyagiak megteremtésére, a fenntarzó és pályázatok bevonásával. Elkezdtük átgondolni, hogy a háztartási epocha hogyan valósulhat meg a mostani kilencedikeseink számára. Nem lesz könnyű feladat, mivel idén 3 párhuzamos osztály indult 84 diákkal. Az epocha fő szerkezetét szeretnénk megtartani, több csoportfeladatra osztani a tevékenységeket. Továbbra is szeretnénk a kertben dolgozni, megtartani a családi költségvetés csoportokat, főzést. A környezetszennyezés megelőzésére és a szelektív hulladékgyűjtésre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, valamilyen módon kapcsolatba kerülni ez ügyben az újpesti közösséggel is. A következő háztartástan epochában szeretnénk egy hangsúlyosabb művészeti csoportot is indítani, akiknek tevékenységét a természetmegfigyeléssel hoznánk kapcsolatba.

A projektet a Szövetkezeten kívül az iskola fenntartója, az Újpesti Regionális Waldorf Egyesület is támogatta. Az iskola új fenntartója, az Emil Molt Alapítvány szintén nyitott arra, hogy a háztartási epocha az iskola tantervébe bekerülhessen és ezáltal a Szövetkezet és az iskola között egy kölcsönös, folyamatos együttműködés folytatódhasson.

A háztartási epochán készült sok-sok fotó és egy kis film. A film jól összefoglalja az epochán történteket és híven adja vissza az epocha hangulatát. Az epocha indítását és lezárását, annak körülményeit, illetve a képek egy részét, a filmet megosztottuk a tanári kollégiummal és a szülőkkel, az iskola és a Mária kert honlapján, facebook oldalán megosztottuk az eredményeket. https://www.youtube.com/watch?v=njumoq6lSuY

A háztartási epochát szeretnénk, mint Jó gyakorlatot megosztani más Waldorf-iskolákkal is, ezért az előkészítő-, és záródokumentumokat összegyűjtöttük. Az epocha újszerűséget hozott az iskolánk életébe, a diákok és tanárok innovatív és kooperatív együttműködését hozta eredményül. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a háztartási epocha továbbra is fenntartható iskolánkban, kívánatos, hogy a jövőben is megvalósítsuk és adaptáljuk a következő évfolyamok számára. A diákok aktívan vettek részt az epocha során, kipróbálhatták képességeiket, kreativitásukat, szociálisan erősödött a diákok (és tanárok) közötti együttműködés, a csapatmunka. Az epocha során megvalósulhatott az iskolaindításkor megfogalmazott idea: kapcsolat az iskola, a szülői ház és a munka világa között.
A célcsoportban egyaránt voltak diákok – kifejezetten a 9. osztály -, az őket tanító tanárok illetve a tanári munkát segítő szakmai vezetők illetve civilszervezetek. Az epochához szükséges eszközök nagy részét az iskola és a Mária kert/Szövetkezet együttesen biztosította (termek, helyiségek, kerti szerszámok, számítógépek, írószerek, szerszámok, eszközök, alapanyagok…).

Az értékelést a lebonyolító csoport tagjai (tanárok és szakmai vezetők) naponta a munkaebéd során végezték, majd az utolsó napon egy szakmai rátekintést végeztek együtt. A diákokkal az utolsó nap értékeltük az epochát, csoportokban és egyénenként írásban is. A pedagógia értékelést az iskola tanári kollégiuma a tanévzáró értekezleten tartotta. 

2015. május 4., hétfő

Tápláló erők lelki szellemi forrásai

"Nem csak kenyérrel él az ember"

címmel Sillye Imre a Keresztény Közösség lelkésze tart előadást 
Táplálkozásművészeti Műhely soronkövetkező alkalmával 
a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
 Göllner termében
 2015 május 6-án 18:00-tól, 
melyre szeretettel várunk.
cím: 1048 Budapest, Lakkozó u. 1-5


2015. április 13., hétfő

2015. 04. 18. Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium

Előadások a biokertészetről
Média terem

10.00 Mária kert; iskolakert a lakótelepen. Előadó Nagy Gábor A Mária kert projektvezetője.
10.30 Jelen lenni örömmel! Az Iskolakertekért Alapítvány bemutatkozása. Előadó: Mátyás Izolda környezetgazdász
11.00 Biológiai növényvédelem. Előadó: Székely Gyöngyvér biogazdabolt-vezető, agrármérnök.
11.30  Iskolakertek az országban

Kerti gyakorlatok
12.00 Séta a Máriakertben
12.20 Túrjunk bele kíváncsian! Egyszerű talajvizsgálatok bemutatása. „Landart” alkotás a talajjal. Foglalkozások a Talajok Nemzetközi Éve jegyében.
Foglalkozás vezető: Mátyás Izolda
12.40 Tavaszi teendők a biokertben. Konzultáció Székely Gyöngyvérrel. (Tőle biokeretben használható vetőmagokat is be lehet szerezni.)


A fenti három kerti program 13, illetve 14 órai kezdettel újra indul!

Újhold fesztivál részletes program

2015. 04. 18. Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
SZÍNPADI PROGRAMOK

12.00-12.30 The Warriors Gang
Kerek Kata: ének, Antal Barnabás: gitár, Kiss Márton: dob, Lévai Márton: zongora. Mindannyian a Gödöllői Waldorf iskola nyolcadik osztályába járunk. Kb. december óta zenélünk együtt, az első komoly fellépésünk a Gödöllői Waldorf Jótékonysági bálon volt. Mai zenék egyedi feldolgozásait játsszuk, de már saját számunk is van.

12.50 -13.20 A Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium fellépői:
1. Csernik Csinszka, Mándoki Luca, Szalóczy Fanni
2. Kovács Fanni és Máriás Nikol
3. Szabó Gergő 13-os diák zongorázik jazz standard számokat.
4. Táncoló diákok Békési Marcell tanár úr vezetésével
13.20-13.35 A Fóti Waldorf Iskola tanulói
Rézmány Villő és Nyitrai Péter előadása
13.50-14.30 KALEF együttes
Mikolai Petra dob, Békési Fanni ének, Arday Dániel basszusgitár, Berezvai Marcell gitár

14.50- 15.20 Regina kórus és a Tinta zenekar
A Regina kamara kórus 9-es, regis diáklányból áll. Ősszel alakultunk, népzenei feldolgozásokat éneklünk.
Tagok: Mándoki Luca, Wéber Klára, Szalóczy Fanni, Kollár Lili, Sudár Rebeka,
Sáfrán Csenge, Madarász Kata, Huber Júlia és Rédey-Webb Hanna

A Tinta zenekar népzenei feldolgozásokat és saját kompozíciókat játszik.
Tagok: Kardos Rita szoprán szaxofon, furulya, ének, Gyulai Csaba ütőhangszerek, gadulka, Fejérdy Péter mandolincselló, Thurnay Balázs kaval, furulya
Ezen a koncerten kivételesen a két csapat együtt fog zenélni.
16.00 Bognár Szilvia és zenekara
 Bognár Szilviát számtalan együttes énekeseként, meghívott szólistájaként hallhattuk már, az Anima Sound System-től kezdve a Makámon és a Vándor Vokálon át a Szájról szájra nagy sikerű hármasáig, majd a Pannon dalokban Rost Andrea oldalán. A közelmúltban találkozhattunk vele a Duna Művészegyüttes, máskor az Etnofon Zenei Társulás vendégeként, csak úgy, mint Kónya István lantművésszel közös előadásokon, vagy épp a Sator Quartetben Lovasi Andrással karöltve.
Az énekesnő saját világzenei csapatát a hazai jazz, népzenei, illetve világzenei produkciók neves előadóiból 2006-ban hívta életre. Gyümölcsöző együttműködésüket 4 album fémjelzi. Műsoraikon a csapattól megszokott saját szerzemények és népdalfeldolgozások mellett Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Hajnal Anna és Nagy László megzenésített költeményei is felcsendülnek.

Bognár Szilvia – ének, fuvola
Bede Péter – szaxofon, tilinkó
Gyulai Csaba – ütőhangszerek
Hámori Máté – gitár
Zeneszerző: Kovács Zoltán – nagybőgő

17.00- 17.35  Waldorf Diákkórus
A Waldorf Diákkórus 2009-ben alakult, tagjai diákok és öregdiákok budapesti és Budapest környéki Waldorf iskolákból. Alapító karnagya Bencze László. A kórus a megalapítása óta komoly repertoárt épített, mely reneszánsz, barokk, romantikus és kortárs egyházi és világi művekből, amerikai fehér és fekete keresztény közösségek zenéjéből, népszerű slágerekből áll.
18.30 Színházi előadás
Jótékonysági előadás a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem 2014-ben végzett színészkari hallgatóival.
R. Schimmelpfennig: A REPÜLŐ GYERMEK c. darabja kerül előadásra.
 „ Egy meghökkentő, ébresztő darab családról, gyerekről, kapcsolatokról – csak felnőtteknek!”
 A Váci Waldorf Iskola és Óvoda „Óvodát építünk, iskolát bővítünk” programja javára gyűjtjük az előadásból befolyó pénzt. A belépő ára: 1800 Ft


2015. április 6., hétfő

Jelentkezési lap

Aki még szeretne jelentkezni, kérjük küldjön egy e-mail-t a címünkre:
maariakert@gmail.com

Írja meg nekünk az alábbiakat:


Máriakert Biogazdaképző Tábor 2015 04 10-12

Név:
Település:
Honnan értesült a tanfolyamról?
Rendelkezik gazdálkodási tapasztalattal (ha igen milyennel)?  
Pár bemutatkozó sor:
Az alábbiaknál az igénylésnek megfelelőt kérjük aláhúzni.
Szállás: Kérek/Nem kérek
Ebéd (700Ft/alkalom): Kérek/Nem kérek/Csak az adott napra kérek
 (dátum:   )
Vacsora (500Ft/alkalom): Kérek/Nem kérek/Csak az adott napra kérek
 (dátum:    )
Vegetáriánus/húsos menüt szeretnék!

A fűszerkertünk terve